Zdrowie

Iron

Suplement diety 60 kapsułek

Przechodząc w dany link, masz możliwość wstąpienia do Coral Club, do struktury Janiny Machniak Rozborskiej, która stanie się Twoją Osobą Polecającą. Potwierdzając swój wybór, w koszyku zakupowym otrzymasz 20 % zniżki.

Przechodząc w dany link, potwierdzasz swoją chęć otrzymywania od Osoby Polecającej konsultacji odnośnie produktów Firmy, idei ich stosowania i zasad pracy Firmy w języku polskim. Możesz także zakupić produkt w cenie detalicznej bez rejestracji.

Jedną z głównych funkcji żelaza w organizmie jest udział w procesach produkcji krwi, tworzenia hemo­globiny erytrocytów, która jest niezbędna do trans­portowania tlenu z płuc do wszystkich „zakątków” organizmu, wszystkich komórek i tkanek. Żelazo wchodzi w skład najważniejszej grupy enzymów (cytochromów), które zapewniają procesy oddychania tkanek, metabolizmu i unieszkodliwiania substancji toksycznych obcego pochodzenia. Oprócz tego, ta­kie ważne enzymy układu antyoksydacyjnego orga­nizmu, jak katalazy i peroksydazy, również zawierają w sobie atomy żelaza.


Jednocześnie, żelazo jest niezbędne dla podtrzy­mywania czynności układu odpornościowego or­ganizmu. Deficyt żelaza prowadzi do zaburzenia czynności układu odpornościowego komórek, funk­cjonującego dzięki limfocytom T. W specjalnych eks­perymentach udowodniono, że przy deficycie żelaza wzrasta ilość zachorowań i śmiertelność w wyniku infekcji bakteryjnych.


Niedostateczna ilość żelaza wywołuje anemię, która często rozwija się w wyniku jednoczesnego działania dwóch czynników, z których jeden to niewystarcza­jąca ilość i/lub stopień przyswojenia żelaza, a drugi - przewlekłe i o znaczącej ilości utraty krwi oraz wyczer­panie się zapasów żelaza w organizmie. Zwiększona ilość przyjmowanego wapnia (więcej, niż 2 g na dzień) może doprowadzić do deficytu żelaza. Nadużywanie spożywanej ilości kawy i herbaty prowadzi do wchła­niania się żelaza w jelitach.


Wchłanianie żelaza ma miejsce w górnych odcinkach jelita cienkiego, ale w warunkach deficytu pierwiastek ten może być wchłaniany już w żołądku lub nawet z całego jelita cienkiego. Kwasy organiczne (cytryno­wy, jabłkowy, askorbinowy i bursztynowy) posiadają właściwość tworzenia związków z żelazem i polep­szania procesów wchłaniania. Dlatego spożywanie soków owocowych zawierających dodatek żelaza jest w pełni uzasadnione.


Deficyt żelaza prowadzi do bladości skóry, uszkodzeń błon śluzowych powierzchni jamy ustnej, paznokcie stają się bardziej cienkie i ulegają rozdwajaniu się. Niedostateczna ilość żelaza powoduje obniżenie zdolności do pracy, zmniejszenie ilości energii życio­wej, osłabienie funkcji układu odpornościowego, wy­stępowanie zaburzeń nerwowych.


Produkt Iron zawiera żelazo w formie organicznej, co znacznie zwiększa jego przyswajalność przez organizm i nie powoduje dolegliwości, charaktery­stycznych dla nieorganicznych soli żelaza: zaburzeń czynności trawiennych, podrażnienia błony śluzowej żołądka i jelit; jego nagromadzenia w komórkach wątroby, co jeszcze bardziej pogarsza procesy wchła­niania i przyswajania żelaza przez organy i tkanki or­ganizmu.


Produkt Iron stosuje się w celu:


  • profilaktyki anemii;
  • regulacji procesów oddychania komórkowego i metabolizmu;
  • odbudowy funkcji obrony immunologicznej na poziomie komórkowym;
  • profilaktyki chorób skórnych;
  • poprawy stanu skóry, wlosów, paznokci.


Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety

Żelazo - jeden z najważniejszych pierwiastków śladowych w organizmie człowieka. Jest niezbędny dla prawidłowego rozwoju erytrocytów, syntezy hemoglobiny. Brak żelaza prowadzi do obniżenia wydajności organizmu, zmniejszenia energii, osłabienia funkcji układu immunologicznego.


W organizmie człowieka znajduje się około 4-5g żelaza, 70% czego jest częścią hemoglobiny. Wymiany żelaza w organizmie w dużej mierze zależy od funkcji wątroby. Od kondycji wątroby zależy poziom żelaza we krwi.


Żywność bogata w żelazo to suszone śliwki, fasola, wołowina, groch, kasza gryczana.


Brak żelaza w organizmie powoduje anemię. Zwiększone zapotrzebowanie na żelazo występuje w okresie ciąży oraz jako skutek utraty krwi i ostrych chorób zakaźnych.

Iron ma korzystny wpływ w przypadku:

  • niedoboru żelaza;
  • utraty krwi (także przy obfitych miesiączkach);
  • zapalenia rogówki;
  • chorób skóry i chorób włosów.