Zdrowie

Microhydrin

Suplement diety 60 kapsułek

Przechodząc w dany link, masz możliwość wstąpienia do Coral Club, do struktury Janiny Machniak Rozborskiej, która stanie się Twoją Osobą Polecającą. Potwierdzając swój wybór, w koszyku zakupowym otrzymasz 20 % zniżki.

Przechodząc w dany link, potwierdzasz swoją chęć otrzymywania od Osoby Polecającej konsultacji odnośnie produktów Firmy, idei ich stosowania i zasad pracy Firmy w języku polskim. Możesz także zakupić produkt w cenie detalicznej bez rejestracji.

W organizmie każdego z nas zachodzą reakcje utle­niania. Jest to stan jak najbardziej naturalny. Bywa jednak, że, utlenianie jest szkodliwe, wtedy człowiek zaczyna czuć się źle. W przyrodzie niemal wszystkie procesy destrukcyjne są wynikiem utleniania. Rdze­wiejący metal, czy gnijące liście w lesie to efekt prze­sycenia tlenem, tj. utlenienia.


Takie same reakcje zachodzą w organizmie człowieka wywołując m.in. wcześniejsze starzenie, „biorące się z niczego” dolegliwości, „więdnący” wygląd, zmarszcz­ki na skórze. Wszystkie te procesy są wynikiem działa­nia wolnych rodników, będących produktem niepeł­nej redukcji tlenu. Powstawanie wolnych rodników i biochemiczne procesy zachodzące przy ich aktyw­nym udziale, to jedna z podstawowych przyczyn sta­rzenia się organizmu.


Uważa się, że nadmiar wolnych rodników prowadzi do rozwoju ponad 80 rodzajów zaburzeń zdrowia. Przy­czyną tworzenia się wolnych rodników jest promie­niowanie jonizujące, nadfioletowe (ultrafioletowe) elektromagnetyczne, niewłaściwa ekologia, stres, dym papierosowy, spożywanie produktów zawierają­cych konserwanty oraz tłuszczów zwierzęcych.


W ludzkim organizmie istnieje określona ilość antyoksydantów lub inaczej antyutleniaczy. Jednak we współczesnym świecie i przy obecnych warunkach życia - zwłaszcza w dużych miastach i rejonach prze­mysłowych, gdzie występuje duże nasycenie powie­trza gazami spalinowymi niezbędne jest zapewnie­nie dodatkowej ochrony przed wolnymi rodnikami. Dodatkowe antyoksydanty powinny być podawane do organizmu ze spożywanymi produktami, jako ich składnik, albo jako dodatkowe biologicznie aktywne suplementy.


Mikrohydryna jest silnym antyutleniaczem, który ak­tywnie pomaga zmniejszyć skutki niszczącego dzia­łaniem wolnych rodników w ludzkim organizmie. Po­prawia stan wody i płynów ustrojowych, zmniejszając ich napięcie powierzchniowe pH, a tym samym czy­niąc je łatwiej przyswajalnymi przez tkanki i komórki organizmu.


Badania wykazały, że mikrohydryna jest w stanie neu­tralizować nawet jedne z najbardziej agresywnych wolnych rodników, jakimi są rodniki peroksylowe i hy­droksylowe.


Mikrohydryna jest uniwersalnym stymulatorem wy­twarzania energii przez organizm. Dzięki jej zastoso­waniu w komórkach optymalizuje się aktywny proces syntezy ATF źródła energii dla całego organizmu. Ener­gia ta może być spożytkowana na odbudowę i wygo­jenie uszkodzonej tkanki, unormowanie procesu prze­miany materii, na walkę z patogennymi mikroorgani­zmami oraz z przewlekłymi dolegliwościami.


Mikrohydryna składa się z całkowicie bezpiecznych, naturalnych składników.


Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu fabrycznym.

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.


Składniki: Microhydrin (węglan potasu, cytrynian potasu, askorbinan magnezu, dwutlenek krzemu, siarczan magnezu, woda, wodorotlenek wapnia, mannitol, olej słonecznikowy, kwas cytrynowy), substancje uzupełniające.

Ten rewolucyjny produkt pomaga pozbyć się z ciała toksyn i wolnych rodników jak żadne inne suplementy żywieniowe świata! Jest to najsilniejszy przeciwutleniacz jaki był kiedykolwiek mierzony za pomocą miernika ORP (oxidation reduction potential - potencjał regenerująco - utleniający). Za każdym razem, gdy zażywasz kapsułkę Microhydrin® w Twoim organizmie zachodzą niesamowite procesy, które przyczyniają się do poprawy ogólnego stanu Twojego zdrowia.

Z Microhydrin® możesz:

  • Chronić swój organizm przed szkodami wyrządzonymi przez wolne rodniki
  • Odnowić wewnętrzne środowisko Twojego organizmu
  • Zwiększyć stopień nawodnienia Twoich komórek
  • Uzyskać mnóstwo energii z niekalorycznego produktu
  • Poprawić swoją komunikację międzykomórkową
  • Wchłaniać więcej tlenu i składników odżywczych
  • Zmniejszyć ból i zmęczenie po wysiłku

Działanie przeciwutleniające:

Microhydrin okazał się być niezwykle silnym przeciwutleniaczem. Badania porównawcze wykazały, że Microhydrin chroni organizm przed szkodami wyrządzonymi przez wolne rodniki. Po okresie przyjmowania czterech kapsułek Microhydrin dziennie przez dwa tygodnie, u badanych zaobserwowano 43% wzrost w ochronie przed wolnymi rodnikami w porównaniu do grupy przyjmującej placebo. Dalsze badania wykazały, że Microhydrin ma zdolność neutralizowania rodników ponadtlenkowych oraz rodników hydroksylowych, najbardziej niebezpiecznych z wolnych rodników tlenu.

Wolne rodniki są to niestabilne toksyczne związki wytwarzane przy codziennych procesach metabolicznych. Mimo, że obecność tych związków jest normalna, złe nawyki żywieniowe, zanieczyszczenia środowiska, stres i inne czynniki doprowadziły do niebezpiecznego wzrostu liczby wolnych rodników tworzonych w naszych organizmach. Niezdrowa dieta, pełna przetworzonych produktów spożywczych o wysokiej zawartości tłuszczu lub cukru, toksyny w powietrzu, którym oddychamy oraz stresy dnia codziennego – wszystko to prowadzi do spotęgowania produkcji wolnych rodników.

Wolne rodniki, powstające przy utlenianiu, są związkami, które straciły elektron. Podróżują one po naszym ciele, kradnąc elektrony żywym tkankom. Normalne, zdrowe komórki zostają uszkodzone, ponieważ molekuły zmuszone są do oddania swoich elektronów wolnym rodnikom. Może to negatywnie wpływać na wewnątrzkomórkowe DNA i RNA, błony komórkowe i wiele innych ważnych cząsteczek w środowisku komórkowym. Szkody powodowane przez wolne rodniki są ściśle powiązane z rozwojem wielu chorób degeneracyjnych. Przyjmowanie przeciwutleniaczy odgrywa ważną rolę w wspieraniu układu oddechowego, serca oraz spowolnieniu procesu starzenia się organizmu.

Każda kapsułka produktu Microhydrin zawiera 250 mg nanokoloidalnego mineralnego krzemianu (związku krzemu i anionów wodoru, które zawierają luźno powiązane dodatkowe elektrony). Dodatkowe elektrony są swobodnie oddawane do neutralizacji wolnych rodników, powodując ich unieszkodliwienie.. Microhydrin jest wyjątkowy, ponieważ wodór, będąc najmniejszym elementem, może dostarczyć bilionów takich elektronów w każdej kapsułce.