Zdrowie

HydraCel

60 ml

Przechodząc w dany link, masz możliwość wstąpienia do Coral Club, do struktury Janiny Machniak Rozborskiej, która stanie się Twoją Osobą Polecającą. Potwierdzając swój wybór, w koszyku zakupowym otrzymasz 20 % zniżki.

Przechodząc w dany link, potwierdzasz swoją chęć otrzymywania od Osoby Polecającej konsultacji odnośnie produktów Firmy, idei ich stosowania i zasad pracy Firmy w języku polskim. Możesz także zakupić produkt w cenie detalicznej bez rejestracji.

Powierzchniowe napięcie wody odgrywa ważną rolę w procesach utleniania i redukcji organizmu. Bardziej „płynna woda” bierze aktywniejszy udział w procesie rozkładu związków biologicznych. Wewnątrzkomór­kowa i międzykomórkowa woda ma wystarczająco niskie napięcie powierzchniowe. W celu poprawy jej własności stosuje się HydraCel.


Produkt HydraCel to mineralny koncentrat, który sprzyja obniżeniu napięcia powierzchniowego wody i poprawieniu właściwości płynów międzykomórkowych takich jak: pH i przewodność elektryczną, tworząc w ten sposób warunki do aktywniejszego udziału płynów w proce­sach biologicznych.

Działanie substancji czynnych


Koloidalna baza do budowy kryształów mineralnych to źródło naładowanych ujemnie jonów. Działając jak drobne magnesy, przyciągają do swojej powierzchni cząsteczki wody i tworzą ciekłe kryształy. Powstający na kryształach ładunek elektryczny zmienia właściwo­ści wody.


Dwutlenek krzemu ma postać mikrokuleczek o śred­nicy ok. 5 µm, które grupują się, tworząc większe struktury. Takie cząsteczki mają mnóstwo naładowa­nych odcinków, łatwo wiążą się z wodą i substancjami rozpuszczalnymi w tłuszczach, posiadają właściwości fizyczne, które nie są charakterystyczne dla innych form dwutlenku krzemu. Substancje odżywcze, przed ich wykorzystaniem przez organizm, powinny być rozpuszczone. Rozpuszczalne w wodzie związki po­siadają krytyczne napięcie powierzchniowe. Po prze­kroczeniu znacznika napięcia krytycznego nie docho­dzi do zwilżania substancji.


Woda zwilża powierzchnię dzięki obecności wiąza­nia wodorowego. Atomy wodoru wchodzące w skład cząsteczki wody mają ładunek dodatni, aby zostać zwilżoną, powierzchnia musi mieć ujemny ładunek elektryczny.


Ładunek elektryczny na cząsteczkach koloidalnych znacznie przewyższa ładunek wiązania wodorowego. Po dodaniu do pożywienia cząsteczki przyłączą się do powierzchni substancji odżywczych, powiększają ją i tworzą ogromną liczbę odcinków, w których ma miejsce połączenie, przy pomocy wiązań wodoro­wych, na całej objętości cieczy. W efekcie produkt jest w 100% zwilżony.


Rozpuszczalne w tłuszczach substancje odżywcze nie zwilżają się wodą.


Podczas inkapsulacji cząsteczek tłuszczu w strukturę koloidalną powstaje malutka kulka, która jest na ze­wnątrz związana wodą, a wewnątrz tłuszczem i po­siada na powierzchni ładunek ujemny. Ten właśnie ła­dunek warunkuje wchłonięcie cząsteczek pożywienia przez błonę śluzową jelita i dalsze ich przyswajanie.


Stosowanie produktu HydraCel pozwoli:


  • poprawić biologiczne właściwości wody;
  • zabezpieczyć 100% hydratację (uwodnienie) komórek;
  • podnieść jakość przyswajania substancji odżywczych i ich transport do komórek.


Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety


HydraCel – koncentrat nanoklasterów mineralnych, wpływa na poprawę biologicznego otoczenia komórki, pH i napięcia powierzchniowego. Stwarza to warunki do lepszego wchłaniania substancji odżywczych.


HydraCel zmienia strukturę wody i poprzez uwolnienie ujemnie naładowanych jonów wodoru zmniejsza jej napięcie powierzchniowe, co przyczynia się do aktywnego uczestnictwa wody w procesach biochemicznych w organizmie.


HydraCel jest silnym przeciwutleniaczem, neutralizuje wolne rodniki, powstające w organizmie człowieka. Na wzrost liczby wolnych rodników mają wpływ: konsumpcja tłustych pokarmów, cukru, narażenie na toksyczne chemikalia i zanieczyszczone powietrze i wodę.


HydraCel wpływa na:


  • poprawę ogólnego stanu zdrowia;
  • lepsze przyswajanie składników odżywczych;
  • normalizację metabolizmu;
  • zwiększenie zasobów energii organizmu;
  • zwiększenie aktywności psychicznej;
  • spowolnienie procesu starzenie się organizmu;
  • wyeliminowanie naruszeń spowodowanych szkodliwym działaniem wolnych rodników, które są przyczyną wielu chorób przewlekłych.


HydraCel ma również działanie antybakteryjne i przeciwwirusowe.


Składniki: Mieszanka HydraCel (węglan wapnia, krzem, siarczan magnezu, olej roślinny, woda destylowana).